bronbemaling - verhuur pompen

Geschiedenis

Landman & Zn. Bronbemaling Noordwolde kan bogen op een lange geschiedenis. De oorsprong van het familiebedrijf voert terug naar 1925 toen Durk Landman op 25-jarige leeftijd begon met de voor die tijd in deze regio revolutionaire grondborin­gen met name bestemd voor drinkvoorzieningen voor vee.

Durk Landman begon op 25 mei 1925 niet toevallig een grondboorbedrijf. Hij had in de crisistijd in de twintiger jaren bij de Staatsmijnen in Limburg gewerkt en kwam op die manier in aanraking met boringen. Toen hij weer terugkeerde naar z'n geboortestreek wilde hij iets ondernemen met z'n opgedane kennis en ervaring. Het realiseren van watervoorzieningen voor vee in dit agrarische landsdeel was een logische en verstandige keuze.

Het sloeg aan: de boeren ontdekten het gemak van een geboorde waterbron voor hun dieren. In die tijd waren er wel zogenaamde put­gravers, maar door de lage grondwaterstand was dat een arbeidsintensief en dus duur karwei. De zaken verliepen zo voorspoedig, dat Landman in 1940 besloot tot de aanleg van een telefoon met een bovengrondse leiding van drie kilometer, een van de eerste in een wijde omgeving. Durk Land­man was een vooruitstrevend man. Zelfs de voor die tijd gepe­perde offerte voor bovengrondse leidingen van maar liefst 990 gulden was voor hem geen beletsel voor z'n vernieuwingsdrift. Het telefoonnummer: Boyl 6. Landman kreeg gelijk: het aantal opdrachten groeide.

Die groei zette zich onverminderd door toen Landman op grote schaal een betrekkelijk nieuw fenomeen lanceerde: de zelfwer­kende weidepompen. Een advertentie uit die tijd vermeldt: `Meer en betere melk kan worden verkregen door te zorgen dat het vee steeds vers water krijgt. Stil­staand water in sloten, poelen en reservoirs is verontreinigd, waardoor besmettingsgevaar ontstaat. De weidepomp `RECORD" is dubbel werkend en geeft water naar behoefte en is toereikend voor 25 melkkoeien of 50 kalveren. Vraag uitvoeriger inlichtingen aan: GRONDBOORBE­DRIJF D.LANDMAN".

Omstreeks 1960 werden de bakens weer verzet. Waterleiding was gemeengoed geworden, de kwaliteit van het water was beter en kwam gewoon uit de kraan. De voormalige directeur Jolle Landman kwam de leiding versterken en gaf het bedrijf nieuwe impulsen door het vizier te richten op bronbemaling (onder andere bij rioleringswerken), noodzake­lijk om in bouwputten te kunnen werken. Weer bleek het een goede beslissing: drie jaar later was de omzet vertienvoudigd.

Inmiddels is de het bedrijf over gegaan op de volgend generatie. Dirk Landman zet het werk van zijn vader en grootvader voort. Groot geworden op het familiebedrijf kent hij de grondsoorten in de wijde regio als zijn broekzak.

Landman Bronbemaling is een vertrouwd adres voor bronbemaling. De experts van Landman zorgen voor een droge bouwput bij de meest uiteenlopende projecten.