bronbemaling - verhuur pompen

Het Materiaal 

Het huidige arsenaal aan materialen van Landman & Zn. Bronbemaling Noordwolde is modern, milieuvriendelijk en zui­nig. Landman Bronbemaling profileert zich in de verticale bronbemaling, waarbij de grondwaterstand op de plaats van een project kunstmatig en tijdelijk wordt verlaagd. Zodra bene­den het grondwaterpeil moet worden gewerkt is bronbemaling natuurlijk een absolute noodzaak. Hierbij worden door Landman rondom de bouwput bronnen (filters) ingebracht, die vervolgens worden aangesloten op een centrale zuigleiding. Hierop worden (afhankelijk van de benodigde capaciteit) een of meerdere pompen aangesloten. Het resultaat: de grondwaterstand zal rond de werkplek dalen. Een droge bouwput, droge voeten. Dat is wat Landman belooft en door haar jarenlange expertise ook kan waarmaken. Met het huidige materieel kan Landman Bronbemaling BV tegelijkertijd met diverse soorten pompen zo'n 50 tot 60 locaties van bemaling voorzien.